Maatregelen omtrent corona

Zoals vele organisaties zijn ook wij genoodzaakt maatregelen te treffen om zo veilig mogelijk de koor repetities weer op te starten. Ook al zal het anders gaan dan normaal, wij zijn heel dankbaar dat wij op D.V. 3 september 2020 onze koor repetities weer mogen oppakken. 

Om de repetities zo veilig mogelijk te laten verlopen zullen wij de volgende maatregelen hanteren:

  • De repetitietijden zijn gewijzigd. De kinderen repeteren nog steeds van 18:15-19:00. De tieners repeteren van 19:15 -20:00, een half uur later dus.  Op deze manier kunnen we het beste de afstand bewaren, zowel tussen de jongeren en ouders als jongeren en kids. Tevens kunnen we op hierdoor in het kwartier tussen de repetitietijden in de kerkruimte laten ‘luchten’.
  • Kinderen hoeven onderling geen afstand bewaren, de jongeren moeten wel afstand houden. We gaan daarom als bestuur aan het eind van de zomer in de kerk kijken hoe we dit het beste vorm kunnen geven.
  • Voor u als ouders/verzorgers: we willen u vragen om niet naar binnen te komen bij het wegbrengen of ophalen. Wij willen de situatie zoals bij school aanhouden: u kunt uw kind zelf naar binnen sturen waar ze opgewacht worden door Marc of Henriëtte. Na afloop zullen ze ook weer naar de deur begeleid worden, waar u ze dan op het plein bij de kerk kunt opwachten. Wilt u dan ook zo snel mogelijk met uw kind naar huis gaan? Op deze manier willen we voorkomen dat er teveel mensen binnen zijn en de 1,5 meter afstand niet meer gehouden kan worden. Mocht er een keer iets zijn waarvoor u een van ons moet spreken, geef dat dan van tevoren over de app even aan. Dan kunnen we dat na afloop van de repetitie altijd even doen.
  • Bij binnenkomst zullen wij zorgen voor desinfectiemiddel, waar alle kids en jongeren hun handen mee moeten ontsmetten.
  • Het toilet blijft beschikbaar, maar alleen bij hoge nood. Zorg er dus voor dat uw kind thuis even naar de wc is geweest, zodat er zo min mogelijk gebruik gemaakt hoeft te worden van de toiletten in de kerk.
  • Te allen tijde geldt voor iedereen behalve de kids: houd 1,5 meter afstand. Voor iedereen gelden de overige regels: hoest of nies in uw/jouw elleboog, geef geen handen en blijf bij klachten (koorts, hoesten/niezen, keelpijn) thuis.
  • Na afloop van de repetities zullen wij met een aantal bestuursleden volgens het protocol van de Oude Kerk de door ons gebruikte ruimte schoonmaken.

We hopen op deze manier weer veilig te kunnen starten na de zomervakantie!

Muzikale groeten van het bestuur,

Henriëtte, Janine, Henriëtte, Marc, Germa en Eline

Deze maatregelen zijn opgesteld in lijn met het advies van de KCNZ.